Arrendament urbà, per sala d'assaig i magatzem d'instruments i element de producció de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

Plecs Tècnics