Bases reguladores i convocatòria de concessió de beques del programa “Acadèmia Simfònica”