Funcions escolars

©

 

Pastoral és una producció de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears pel curs 2018-2019 dirigida als escolars. Amb aquest concert didàctic es pretén donar a conèixer què és la música programàtica mitjançant l’audició i explicació de la Simfonia núm. 6 Op. 68 “Pastoral” de Ludwig van Beethoven. La música programàtica, al ser música supeditada a un programa extra musical (ja sigui un text, un relat, imatges...), permet connectar amb els joves espectadors d’una manera més natural ja que apel·la a llenguatges explícits i altres sentits com la vista. Establir una relació entre la música i una història o una imatge facilita el seguiment de l’estructura musical així com el reconeixement de les idees musicals associades a melodies, motius...

 

Per a reforçar aquest objectiu, no es tracta d’un concert a l’ús sinó que busca la implicació directa de l’auditor tant en el moment de l’actuació com en la fase de preparació prèvia. Aquesta implicació de l’estudiant consta de dues participacions: per un costat es preveu la projecció de dibuixos realitzats pels estudiants en la fase prèvia en els quals es reflecteixin les escenes evocades per la música en aquesta simfonia “Pasto- ral”; per l’altre costat, en el moment del concert els auditors cantaran els distints temes de cada moviment de la simfonia amb l’orquestra, prèvia audició del moviment complet. Amb aquests procediments es per- met consolidar els objectius pedagògics i establir també una relació de complicitat i proximitat auditor-orquestra

 

ADREÇAT A...

 

Aquest concert s’adreça als estudiants del segon cicle d’Educació Primària i del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria. Les activitats i el material pedagògic de preparació varia en funció dels cicles als que s’adreça. Així doncs, els objectius a treballar també seran diferents.

 

Aquests concerts de la Simfònica cerquen apropar l'orquestra als alumnes dels col·legis, presentant els músics, els seus instruments i la música orquestral de la manera més entretinguda, i cercant situar la música en el seu context històric, artístic, social i actual. L'objectiu és la combinació de les peces orquestrals amb elements teatrals i audiovisuals, oferint un contingut didàctic apte per a joves de totes les edats, mesclat amb diversió i una participació activa dels alumnes, estimulant el seu interès i consciència de l'orquestra en el món actual.

 

Funcions Escolars:

 

 

14 d'octubre: Teatre Principal de Palma

12:00h

 

15 d'octubre: Teatre Principal de Palma

10:00h

12:00h

 

16 d'octubre: Teatre Principal de Palma

10:00h

12:00h

Duració: 1 h

 

Per més informació: 

informacio@simfonicadebalears.com

 971 28 75 65