portal de transparència

La FOSIB fa ús dels convenis i acords com a mitjà de col·laboració amb altres entitats i persones, públiques o privades, per aconseguir les finalitats d’interès comú dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, mitjançant la subscripció de convenis i acords i el compliment dels compromisos adquirits.

Disposa l’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears:

  1. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.
  2. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sens perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords. La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible a Internet la informació referida a l’exercici immediatament anterior.

Llistat convenis subscrits per la FOSIB (Excels)

Convenis 1r. Quadrimestre 2019

Convenis 2n. Quadrimestre 2019

Convenis 3r. Quadrimestre 2019

Convenis 2n. Quadrimestre 2020

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
X