recursos humans

Convocatòria per a la cobertura d’una plaça temporal de tècnic/a superior jurídic/a per a la FOSIB

S’obri un termini fins el dia 29 de desembre de 2020 inclòs per esmenar les causes d’exclusió o presentar al.legacions a aquesta llista.
Les esmenes s’hauran de presentar mtijançant registre d’entrada a la Fundació (carrer Vicenç Joan i Rosselló 22b, Palma) o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015. En cas de no presentar-se les esmenes al Registre de la Fundació, s’haurà d’enviar a l’email “informacio@simfonicadebalears.com” el justificant d’haver-lo presentat a un altre.

*El dia 24 i 31 de desembre Registre estarà tancat

** No s’admetrà l’esmena presentada per correu electrònic. Haurà de presentar-se mitjançant Registre Públic.

Rectificació d’error material a les Bases:
  • La puntuació màxima de l’apartat B2 relativa a mèrits acadèmics i formació complementària ha de ser de 10 punts i no 5. D’aquesta forma es sumen els 100 punts totals com a màxima puntuació de la convocatòria (rectificació pàgina 9).
  • Es reenumeren els apartats dels mèrits B3 i B4, en lloc de B4 i B5, respectivament (rectificació pàgina 11).
Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal amb la categoria de tècnic de grau superior jurídic, per a l’execució del projecte d’inversió “Suport tècnic de la contractació, seguiment i justificació de la construcció de la Caixa de Música” 
 
Data límit presentació instàncies i documentació: 18/12/2020 (inclòs)
OPOSICIONS 2019
En 2019, l’Orquestra Simfònica Illes Balears completà la seva plantilla amb les oposicions de Violí Tutti I, Violí Tutti II, Trombó Baix i Trombó Tenor.
Borsa de treball
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
X